VIBRATIONSMÄTNING

Vi säkerställer attvibrationer inte överstigeruppsatta riktvärden.

Under ett markarbete är det viktigt att mäta hur stora vibrationer som skapas. Det är för att säkerställa att vibrationer inte överstiger uppsatta riktvärden. På DMTK har vi lång erfarenhet av vibrationsmätning från både mindre jobb och större infrastrukturprojekt. Tack vare vår expertis inom sprängteknik, kan vi även på ett effektivt sätt analysera vibrationer.

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vibrationsmätningen baseras på följande standarder och riktlinjer:

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

VIBRATIONSMÄTNING

Vi säkerställer attvibrationer inte överstigeruppsatta riktvärden.

Under ett markarbete är det viktigt att mäta hur stora vibrationer som skapas. Det är för att säkerställa att vibrationer inte överstiger uppsatta riktvärden. På DMTK har vi lång erfarenhet av vibrationsmätning från både mindre jobb och större infrastrukturprojekt. Tack vare vår expertis inom sprängteknik, kan vi även på ett effektivt sätt analysera vibrationer.

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vibrationsmätningenbaseras på följandestandarder och riktlinjer:

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801