SYSTEMINTEGRATION

Med vår kompetens hjälpervi dig automatisera arbetet.

Har du behov av att föra över data från ett system till ett annat? Sitter du idag i Excel och överför data manuellt som finns i ett annat system?

Vi hjälper dig automatisera arbete som tidigare utförts manuellt. Varje timme, varje natt eller varje månad flyttar vi automatiskt data från ett system till ett annat. Det spelar mindre roll varifrån data kommer, det kan komma på e-post, ligga på en server eller hämtas från ett så kallat “API”.

Med våra programvaror kan vi schemalägga och samtidigt anpassa data till det format som mottagaren önskar, till exempel en kommaseparerad textfil eller ett mer komplext format som till exempel XML eller GeoJSON. Vi kan också automatisera så att du får en anpassad rapport på e-post eller som PDF, antingen varje natt eller vid vissa speciella överskridanden.

Våra programvaror har full övervakning och skickar e-post så fort något går fel. Vi har stor erfarenhet av de vanliga systemen för mätdata inom tunnelkonstruktion.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

SYSTEMINTEGRATION

Med vår kompetens hjälper vi dig automatisera arbetet.

Har du behov av att föra över data från ett system till ett annat? Sitter du idag i Excel och överför data manuellt som finns i ett annat system?

Vi hjälper dig automatisera arbete som tidigare utförts manuellt. Varje timme, varje natt eller varje månad flyttar vi automatiskt data från ett system till ett annat. Det spelar mindre roll varifrån data kommer, det kan komma på e-post, ligga på en server eller hämtas från ett så kallat “API”.

Med våra programvaror kan vi schemalägga och samtidigt anpassa data till det format som mottagaren önskar, till exempel en kommaseparerad textfil eller ett mer komplext format som till exempel XML eller GeoJSON. Vi kan också automatisera så att du får en anpassad rapport på e-post eller som PDF, antingen varje natt eller vid vissa speciella överskridanden.

Våra programvaror har full övervakning och skickar e-post så fort något går fel. Vi har stor erfarenhet av de vanliga systemen för mätdata inom tunnelkonstruktion.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801