SPRÄNGTEKNIK

Vi hjälper dig nyttja systemenför att reducera vibrationer elleroptimera fragmentering.

På DMTK kan vi hjälpa dig att upprätta eller granska sprängplaner, spräng-PM, borr-, ladd- och tändplaner.

Med lång och bred erfarenhet av elektroniska tändsystem / sprängkapslar kan vi utbilda både entreprenörer och andra intressenter i praktiskt handhavande och att nyttja systemen för att reducera vibrationer eller optimera fragmentering.

Vi har även lång erfarenhet av att upprätta vibrationsprognoser.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

SPRÄNGTEKNIK

Vi hjälper dig nyttja systemenför att reducera vibrationer elleroptimera fragmentering.

På DMTK kan vi hjälpa dig att upprätta eller granska sprängplaner, spräng-PM, borr-, ladd- och tändplaner.

Med lång och bred erfarenhet av elektroniska tändsystem / sprängkapslar kan vi utbilda både entreprenörer och andra intressenter i praktiskt handhavande och att nyttja systemen för att reducera vibrationer eller optimera fragmentering.

Vi har även lång erfarenhet av att upprätta vibrationsprognoser.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801