KOMFORTMÄTNING

Komfortmätning vid störningfrån tung trafik vid ogynnsammamarkförhållanden.

Komfortmätning kan utföras vid till exempel störning från tung trafik vid ogynnsamma markförhållanden. En normal komfortmätning utförs vanligtvis under fem arbetsdagar. Både inkommande vibrationer och vibrationer inomhus mäts. Efter det gör vi en analys och skriver en rapport.

Vi tillämpar fastpris för komfortmätning inklusive analys.

När vi utför komfortmätning gör vi det enligt Svensk Standard SS 4604861 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

KOMFORTMÄTNING

Komfortmätning vidstörning från tung trafik vid ogynnsamma markförhållanden.

Komfortmätning kan utföras vid till exempel störning från tung trafik vid ogynnsamma markförhållanden. En normal komfortmätning utförs vanligtvis under fem arbetsdagar. Både inkommande vibrationer och vibrationer inomhus mäts. Efter det gör vi en analys och skriver en rapport.

Vi tillämpar fastpris för komfortmätning inklusive analys.

När vi utför komfortmätning gör vi det enligt Svensk Standard SS 4604861 Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801