LUFTSTÖTVÅGSMÄTNING

Vi mäter luftstötsvågfrån både bergtäktoch tunnelprojekt.

Vid större sprängningsarbeten kan en luftstötsvåg skapas. Vi har erfarenhet av att mäta luftstötsvåg både från bergtäkter och tunnelprojekt.

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Luftstötvågsmätning vid sprängning utförs enligt Svensk standard SS 25210 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

LUFTSTÖTVÅGSMÄTNING

Vi mäter luftstötsvåg från både bergtäkt och tunnelprojekt.

Vid större sprängningsarbeten kan en luftstötsvåg skapas. Vi har erfarenhet av att mäta luftstötsvåg både från bergtäkter och tunnelprojekt.

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Luftstötvågsmätning vid sprängning utförs enligt Svensk standard SS 25210 Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801