LUTNINGSMÄTNING

Lutningsmätning föratt övervaka rörelse iallt ifrån byggnader tilljärnvägar eller broar.

Vi kan hjälpa dig med lutningsmätning, eller inklinometermätning, för att övervaka rörelse i till exempel byggnader, broar, järnvägar, murar och slänter.

För järnväg kan det innebära att kontrollera sättning i räls eller banvall. För en bro kan det vara att kontrollera om valvformen påverkas över tid. För en slänt kan systemet användas för att övervaka ett område med skredrisk. Givarna har en noggrannhet på ±0,0005° vilket gör att mycket små rörelser kan registreras.

Systemet skickar kontinuerligt mätdata till ett webbsystem och kan även skicka automatiska larm baserat på valfria larmnivåer.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

LUTNINGSMÄTNING

Lutningsmätning för att övervaka rörelse i allt ifrån byggnader till järnvägar eller broar.

Vi kan hjälpa dig med lutningsmätning, eller inklinometermätning, för att övervaka rörelse i till exempel byggnader, broar, järnvägar, murar och slänter.

För järnväg kan det innebära att kontrollera sättning i räls eller banvall. För en bro kan det vara att kontrollera om valvformen påverkas över tid. För en slänt kan systemet användas för att övervaka ett område med skredrisk. Givarna har en noggrannhet på ±0,0005° vilket gör att mycket små rörelser kan registreras.

Systemet skickar kontinuerligt mätdata till ett webbsystem och kan även skicka automatiska larm baserat på valfria larmnivåer.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801