BESTÄLLARSTÖD

Vi erbjuder beställarstödrelaterat till sprängteknikoch omgivningspåverkan.

I större projekt kan vi erbjuda beställarstöd relaterat till sprängteknik och omgivningspåverkan. Med vår erfarenhet och kunskap vet vi vad som krävs och kan finnas nära genom hela projektet.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med:
  • Framtagande eller granskning av förfrågningsunderlag vid offentlig upphandling av konsulter för vibrationsmätning, syneförrättning och riskanalys
  • Granskning och rimlighetsbedömning av riskanalyser för vibrationsalstrande verksamhet och/ eller riskanalyser för sprängningsarbete
  • Granskning av sprängplaner och produktionsplanering
  • Kompetensstöd på arbetsplatsen i samband med sprängningsarbete

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

BESTÄLLARSTÖD

Vi erbjuder beställarstöd relaterat till sprängteknik och omgivningspåverkan.

I större projekt kan vi erbjuda beställarstöd relaterat till sprängteknik och omgivningspåverkan. Med vår erfarenhet och kunskap vet vi vad som krävs och kan finnas nära genom hela projektet.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Framtagande eller granskning av förfrågningsunderlag vid offentlig upphandling av konsulter för vibrationsmätning, syneförrättning och riskanalys
  • Granskning och rimlighetsbedömning av riskanalyser för vibrationsalstrande verksamhet och/ eller riskanalyser för sprängningsarbete
  • Granskning av sprängplaner och produktionsplanering
  • Kompetensstöd på arbetsplatsen i samband med sprängningsarbete

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801