BULLERPROGNOSTISERING

Vi har specialistkunskapinom ljud och vibrationerfrån byggarbeten, industri,vägar och tågspår.

En bullerprognos kan krävas vid till exempel planering av byggarbeten, täkttillstånd eller trafikbullerutredning inför detaljplan.

Våra akustiker är civilingenjörer med hög kompetens inom ljud och vibrationer. Vi är specialiserade mot ljud och vibrationer från byggarbeten, industrier, vägar och tågspår.

Vi har program för beräkning och visualisering av ljudutbredning utomhus (CadnaA). Med detta verktyg kan vi prognosticera bullret och jämföra mot gällande riktvärden.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

BULLERPROGNOSTISERING

Vi har specialistkunskapinom ljud och vibrationerfrån byggarbeten, industri,vägar och tågspår.

En bullerprognos kan krävas vid till exempel planering av byggarbeten, täkttillstånd eller trafikbullerutredning inför detaljplan.

Våra akustiker är civilingenjörer med hög kompetens inom ljud och vibrationer. Vi är specialiserade mot ljud och vibrationer från byggarbeten, industrier, vägar och tågspår.

Vi har program för beräkning och visualisering av ljudutbredning utomhus (CadnaA). Med detta verktyg kan vi prognosticera bullret och jämföra mot gällande riktvärden.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801