BESIKTNING

Med vår kompetens och erfarenhetvärnar vi om dig som kund, men ävenom andra som berörs av projektet.

Vi utför besiktning (eller så kallad syneförrättning) före och efter ett markarbete som till exempel sprängning och pålning. Beroende på arbetets omfattning och avstånd så kan syneförrättningen vara antingen både invändig och utvändig eller så besiktas enbart fasaden.

Vid en syneförrättning dokumenteras sprickor och andra skador på protokoll med en grafisk metod. Protokollet kan kompletteras med fotografering av utvalda delar. All dokumentation kring ett projekt lagras elektroniskt i minst tio år. Beställare och boende får kopior på besiktningsprotokollen.

Så här arbetar vi

Vid sprängarbeten i villaområden är det ofta den som hanterar vibrationsmätning och besiktning som blir länken mellan sprängentreprenören och dina grannar. Det är därför av största vikt att välja en aktör med rätt kompetens och erfarenhet.

Vi värnar inte bara om dig som kund, utan även om andra som berörs av projektet. Med mångårig erfarenhet av att hantera omgivningspåverkan arbetar vi metodiskt för att relationen till dina grannar inte ska påverkas av sprängningsarbetet.

  • Vi bär arbetskläder och legitimation som tydligt visar vilka vi är
  • Vi kommer i tid till besiktningar
  • Vi söker information om projektet för att kunna ge berörda korrekt information
  • Vi respekterar och lyssnar på de som berörs av projektet
  • Vid skadeutredning är vi opartiska och gör en teknisk bedömning baserad på fakta och mångårig erfarenhet

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

BESIKTNING

Med vår kompetens och erfarenhet värnar vi om dig som kund, men även om andra som berörs av projektet.

Vi utför besiktning (eller så kallad syneförrättning) före och efter ett markarbete som till exempel sprängning och pålning. Beroende på arbetets omfattning och avstånd så kan syneförrättningen vara antingen både invändig och utvändig eller så besiktas enbart fasaden.

Vid en syneförrättning dokumenteras sprickor och andra skador på protokoll med en grafisk metod. Protokollet kan kompletteras med fotografering av utvalda delar. All dokumentation kring ett projekt lagras elektroniskt i minst tio år. Beställare och boende får kopior på besiktningsprotokollen.

Vi utför syneförrättning och provtryckning enligt Svensk Standard SS4604860 Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Så här arbetar vi

Vid sprängarbeten i villaområden är det ofta den som hanterar vibrationsmätning och besiktning som blir länken mellan sprängentreprenören och dina grannar. Det är därför av största vikt att välja en aktör med rätt kompetens och erfarenhet.

Vi värnar inte bara om dig som kund, utan även om andra som berörs av projektet. Med mångårig erfarenhet av att hantera omgivningspåverkan arbetar vi metodiskt för att relationen till dina grannar inte ska påverkas av sprängningsarbetet.

  • Vi bär arbetskläder och legitimation som tydligt visar vilka vi är
  • Vi kommer i tid till besiktningar
  • Vi söker information om projektet för att kunna ge berörda korrekt information
  • Vi respekterar och lyssnar på de som berörs av projektet
  • Vid skadeutredning är vi opartiska och gör en teknisk bedömning baserad på fakta och mångårig erfarenhet

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801