AKUSTIK

Vi är ett team ingenjörer som utreder komplicerade ljud- och vibrationsfrågor.

Som akustiker jobbar vi med många olika typer av akustikfrågor, t.ex. beräkna trafikbuller inför detaljplaner, utreda stomljud från tågtrafik vid spårnära byggnader, prognosticera byggbuller som del av miljökonsekvensbeskrivningar under tillståndsprocesser.

Vi utför också olika typer av ljudmätningar som automatiserade långtidsmätningar och övervakade mätningar av till exempel byggbuller, industribuller och trafikbuller.

Bullermätningen baseras på följande standarder och riktlinjer:

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

AKUSTIK

Vi är ett team ingenjörer som utreder komplicerade ljud- och vibrationsfrågor.

Som akustiker jobbar vi med många olika typer av akustikfrågor, t.ex. beräkna trafikbuller inför detaljplaner, utreda stomljud från tågtrafik vid spårnära byggnader, prognosticera byggbuller som del av miljökonsekvensbeskrivningar under tillståndsprocesser.

Vi utför också olika typer av ljudmätningar som automatiserade långtidsmätningar och övervakade mätningar av till exempel byggbuller, industribuller och trafikbuller.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801