RISKANALYS

Riskanalys av vibrationspåverkanfrån sprängning, pålning, spontning,schaktning och packning.

Vi hjälper dig utföra riskanalys avseende vibrationspåverkan från sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Riskanalysen från oss innehåller en definition av riskområdet, inventering av byggnader, vibrationskänsliga utrustningar och ledningar inom riskområdet samt rikt- / gränsvärden för vibrationer, luftstötvågor och buller. Den innehåller i vanliga fall även en kontrollplan med rekommendationer om mätpunktsplacering, besiktningsområde och förebyggande skyddsåtgärder.

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

RISKANALYS

Riskanalys av vibrationspåverkan från sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning.

Vi hjälper dig utföra riskanalys avseende vibrationspåverkan från sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning. Riskanalysen från oss innehåller en definition av riskområdet, inventering av byggnader, vibrationskänsliga utrustningar och ledningar inom riskområdet samt rikt- / gränsvärden för vibrationer, luftstötvågor och buller. Den innehåller i vanliga fall även en kontrollplan med rekommendationer om mätpunktsplacering, besiktningsområde och förebyggande skyddsåtgärder.

Prissättning & ansvar

Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.

Vi har konsultansvarsförsäkring via Trygg Hansa.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801