SKADEUTREDNING

Mångårig erfarenhet avskadeutredningar från bådesmå och stora projekt.

I samband med bygg-, anläggnings- och sprängprojekt uppkommer eller anmäls det ibland skador på kringliggande byggnader. För att klargöra vad som orsakat en skada och eventuellt ansvar för denna utförs därför en skadeutredning. Utredningen initieras av exempelvis byggherre, entreprenör, fastighetsägare eller försäkringsbolag.

Vi har mångårig erfarenhet av skadeutredningar från både små och stora projekt. Kontakta oss så gör vi kostnadsfritt en initial bedömning om vi anser det motiverat att gå vidare med en utredning. Vi lämnar självklart en budget på arbetet om så önskas.

Exempel på indata till en skadeutredning:
 • Sprängplan (borr-, ladd- och tändplan)
 • Sprängjournaler
 • Uppmätta vibrationer
 • Sättningskontroller
 • Besiktningsprotokoll
 • Foton på skadan och från arbetsplatsen

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

SKADEUTREDNING

Mångårig erfarenhet avskadeutredningar från bådesmå och stora projekt.

I samband med bygg-, anläggnings- och sprängprojekt uppkommer eller anmäls det ibland skador på kringliggande byggnader. För att klargöra vad som orsakat en skada och eventuellt ansvar för denna utförs därför en skadeutredning. Utredningen initieras av exempelvis byggherre, entreprenör, fastighetsägare eller försäkringsbolag.

Vi har mångårig erfarenhet av skadeutredningar från både små och stora projekt. Kontakta oss så gör vi kostnadsfritt en initial bedömning om vi anser det motiverat att gå vidare med en utredning. Vi lämnar självklart en budget på arbetet om så önskas.

Exempel på indata till en skadeutredning:

 • Sprängplan (borr-, ladd- och tändplan)
 • Sprängjournaler
 • Uppmätta vibrationer
 • Sättningskontroller
 • Besiktningsprotokoll
 • Foton på skadan och från arbetsplatsen

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801