ANNAN MÄTNING

Vi har kunskapen somkrävs för mätning av klimatoch luftkvalitet.

Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs när det kommer till mätning av klimat och luftkvalitet, så som:
 • Partikelhalt
 • Vindriktning
 • Nederbörd
 • Vindstyrka
 • Temperatur
 • Luftfuktighet

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

ANNAN MÄTNING

Vi har kunskapen som krävs för mätning av klimat och luftkvalitet.

Vi har den erfarenhet och kunskapsom krävs när det kommer till mätning avklimat och luftkvalitet, så som:
 • Partikelhalt
 • Vindriktning
 • Nederbörd
 • Vindstyrka
 • Temperatur
 • Luftfuktighet

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801