OM OSS

Ledande kompetensinom sprängteknik, akustik& systemutveckling.

DMTK AB grundades 2017 av Thomas Dahlgren, byggnadsingenjör, och Anders Mejner, systemvetare. Vi har en unik kompentensmix inom omgivningskontroll, sprängteknik, akustik och systemutveckling.

Med vår specialistkunskap kan vi erbjuda tjänster som rör omgivningskontroll, praktiskt sprängarbete och sprängteknisk konsultation. Även när det kommer till akustisk projektledning och omgivningspåverkan under exempelvis stora tunnelprojekt, väg- och tågtrafik, byggbuller samt projektering inom nyproduktion av bostäder och skolor.

När det kommer till systemutveckling för just bygg- och anläggningsbranschen har vi även där specialister, bland annat med erfarenhet av att arbeta med system som samlar in stora mängder data från sensorer över hela världen. Vi tror på ett tätt samarbete mellan kund och utvecklingsavdelning, samt täta och automatiserade leveranser.

Kvalitetssäkrade leveranser& hållbara arbetssätt.

En av våra starkaste drivkrafter är att hela tiden utvecklas och bli bättre på det vi gör, för att på så sätt alltid leverera högsta möjliga kvalitet till dig som kund. Men för att kunna nå vår vision, måste vi också ha hållbara arbetssätt och se till att alla medarbetare mår bra på arbetsplatsen. Vi tror att en god och hållbar arbetsmiljö är en stor bidragande faktor till att du som kund alltid kan få bästa möjliga kvalitet i leveransen från oss.

Organisationer vi sponsrar

Flicklag i Hammarby IF Fotboll

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

OM OSS

Ledande kompetens inom sprängteknik, akustik& systemutveckling.

DMTK AB grundades 2017 av Thomas Dahlgren, byggnadsingenjör, och Anders Mejner, systemvetare.Vi har en unik kompentensmix inom omgivningskontroll, sprängteknik, akustik och systemutveckling.

Med vår specialistkunskap kan vi erbjuda tjänster som rör omgivningskontroll, praktiskt sprängarbete och sprängteknisk konsultation. Även när det kommer till akustisk projektledning och omgivningspåverkan under exempelvis stora tunnelprojekt, väg- och tågtrafik, byggbuller samt projektering inom nyproduktion av bostäder och skolor.

När det kommer till systemutveckling för just bygg- och anläggningsbranschen har vi även där specialister, bland annat med erfarenhet av att arbeta med system som samlar in stora mängder data från sensorer över hela världen. Vi tror på ett tätt samarbete mellan kund och utvecklingsavdelning, samt täta och automatiserade leveranser.

Kvalitetssäkrade leveranser& hållbara arbetssätt.

En av våra starkaste drivkrafter är att hela tiden utvecklas och bli bättre på det vi gör, för att på så sätt alltid leverera högsta möjliga kvalitet till dig som kund. Men för att kunna nå vår vision, måste vi också ha hållbara arbetssätt och se till att alla medarbetare mår bra på arbetsplatsen. Vi tror att en god och hållbar arbetsmiljö är en stor bidragande faktor till att du som kund alltid kan få bästa möjliga kvalitet i leveransen från oss.

Organisationer vi sponsrar

Flicklag i Hammarby IF Fotboll

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801