VATTENPROVTAGNING

Vattenprovtagning och analys avmetaller, radon samt mikrobiologisktoch kemiskt innehåll.

Vid anläggningsarbeten i områden där många har egna brunnar kan det vara viktigt att kontrollera att arbetet inte påverkar vattenkvalitén. Vattenprovtagning är ibland även aktuellt i grundvattenrör och vattendrag som bäckar och åar.

Vi kan hjälpa till med vattenprovtagning och analyser av parametrar som metaller, radon samt mikrobiologiskt och kemiskt innehåll. Analysen utförs av ackrediterat lab.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

VATTENPROVTAGNING

Vattenprovtagning och analys av metaller, radon samt mikrobiologiskt och kemiskt innehåll.

Vid anläggningsarbeten i områden där många har egna brunnar kan det vara viktigt att kontrollera att arbetet inte påverkar vattenkvalitén. Vattenprovtagning är ibland även aktuellt i grundvattenrör och vattendrag som bäckar och åar.

Vi kan hjälpa till med vattenprovtagning och analyser av parametrar som metaller, radon samt mikrobiologiskt och kemiskt innehåll. Analysen utförs av ackrediterat lab.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801