GEOTEKNISK MÄTNING

Med vår kompetenskan vi hjälpa dig medgeoteknisk mätning.

På DMTK har vi många års erfarenhet av geoteknisk mätning, så som:
  • Sprickvidd
  • Töjning
  • Lutning

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801

GEOTEKNISK MÄTNING

Med vår kompetens kan vi hjälpa dig med geoteknisk mätning.

På DMTK har vi många års erfarenhetav geoteknisk mätning, så som:
  • Sprickvidd
  • Töjning
  • Lutning

Data laddas automatiskt upp till en databas med tillhörande webbapplikation. Nödvändiga larm skickas ut via e-post eller SMS.

Vill du veta mer?

Vi på DMTK finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er på bästa sätt.

KONTAKTA OSS

DMTK AB erbjuder tjänster inom sprängteknik, akustik och systemutveckling. Med vår specialistkunskap och erfarenhet kan vi leverera kvalitet i alla led.

Kontakta oss

08 – 412 12 30

c/o Kolonien
Telefonvägen 30, 11tr
126 26 Hägersten

Copyright 2022 | DMTK
SE559125334801