Privatkunder

Vi månar om alla våra kunder – stora som små. Du som privatkund ska känna dig trygg i att vårt arbete utförs fackmannamässigt och till överenskommet pris.

Relationen till dina grannar
Vid sprängarbeten i villaområden är det ofta den som hanterar vibrationsmätning och besiktning som blir länken mellan sprängentreprenören och dina grannar. Det är därför av största vikt att välja en aktör som med rätt kompetens och erfarenhet – det är relationen till dina grannar som står på spel.

Vi månar inte bara om dig som kund utan även om de som berörs av projektet. Med mångårig erfarenhet av att hantera omgivningspåverkan arbetar vi metodiskt för att relationen till dina grannar inte ska påverkas av sprängningsarbetet.

Rent praktiskt innebär det:

  • Vi bär arbetskläder och legitimation som tydlig visar vilka vi är
  • Vi kommer i tid till besiktningar
  • Vi söker information om projektet för att kunna ge berörda korrekt information
  • Vi respekterar och lyssnar på de som berörs av projektet
  • Vid skadeutredning är vi opartiska och gör en teknisk bedömning baserad på fakta och mångårig erfarenhet

Prissättning och ansvar
Vi arbetar enligt ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och byggverksamhet). ABK 09 reglerar vårt ansvar, skadeståndsskyldighet och hur vi prissätter våra uppdrag.

Vi lämnar fast pris om så önskas. Vid rörligt arvode (timpris) lämnar vi en avstämning månadsvis på upparbetat arvode till dig som beställare. Har en budget upprättats, och vi av någon anledning inte kan hålla budget, kommer vi omgående informera dig som beställare. Allt i enlighet med ABK 09.